Kategori: Annelik

CONTINUUM – SÜREKLİLİK, DEVAMLILIK, OLAGELEN, İÇTE OLANI TAKİP EDEN VS